dimarts, 17 de novembre de 2015

la classe de 4t C

Com podeu comprovar comencem amb moltes ganes!!!


APRENENTATGE I SERVEI

L’Aprenentatge servei és una metodologia, una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat alhora que ofereix un servei comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic.
El decret 187/2015, del 25 d’agostd’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, a l'article 16  indica l'obligatorietat del Servei Comunitari, així com la dedicació horària, de 20 hores, amb un mínim de 10 hores de servei actiu a la comunitat. 
En aquest enllaç trobareu tota la normativa  relacionada amb el Servei Comunitari.

Objectius del projecte:

Els objectius d’aquest projecte tenen en compte la Llei d’educació i el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. Aquests objectius es concreten de la següent forma: 
Finalitat última:
Garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
Són objectius del Servei comunitari els següents:
1.  Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
2.   Desenvolupar habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
3.    Donar a conèixer a l’alumnat i les seves famílies la xarxa associativa i les entitats de l’entorn,  per tal de promoure la participació dels joves. 
4.    Promoure el treball en xarxa entre els diferents agents educatius de l’entorn.
5.    Donar una resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar.
6.   Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.